За наступними посиланнями доступні до перегляду положення інституту:

1. Методичні-рекомендації-до-складання-робочих-програм

2. Положення про робочу програму навчальної дисципліни зі змінами та доповненнями

3. Положення про програму навчальної дисципліни 

4 Полож. про орган. освітн. процесу

5 Положення про кафедру

6 Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни

7 Полож.про практику

8 Положення проведення заліків,екзаменів в К-ППІ (підсумковий контроль)

9 Полож. про створ. екзамен. комісії 2019

10 Метод рекомендації до екзамен. білетів

11 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРС РОБОТУ

12 Положення про відрахування переривання

13 Полож. про підвищ. кваліф

14 Інструкція оформл. і вадача академдовідок

15 Полож. про особ справи

16-1 Полож_виговл_звичайних_дипломiв

16-2 Положення про диплом з відзнакою

17 Положення про вчену раду інституту

18 Пам’ятка про зберігання заповн. зал.-екз відом

19 Положення про приймальну комісію

20 Положення про предметно-екзаменаційну комісію

21 Положення про фахово-атестаційну комісію

22 Положення про апеляційну комісію

23 Положення про студ. самоврядування 

24 Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин